Trabzon Havalimanı Araba Kiralama

Başladığı günden bugüne havayolu yolcu taşımacılığı ülkelere ve insanlığa ekonomik, kültürel ve sosyal boyutlarda önemli faydaları olan bir ulaşım şeklidir.  Havayollarında önem arz eden bir nokta ise havalimanından seyahat eden yolculara sunulan hizmetlerin istenilen şekilde ve kaliteli olması gerektiğidir. Havayolu ulaşımında hizmet kalitesi üç farklı şekilde ifade edilir. Bunlardan birisi havaalanında sunulan hizmetler, ikincisi uçakta sunulan hizmetler, üçüncüsü ise uçuş öncesi ve sonrası seyahat imkanları ile ilgilidir. Araba kiralama faaliyetleri bu kapsamda hem havaalanında hem de uçuş öncesi ve sonrası hizmetlerle alakalıdır. Örneğin havalimanı iç hatlar terminallerinde sunulan hizmetlerin kaliteli olup olmadığı birinci grupta değerlendirilebilir.

Ayrıca havalimanına ulaşım, güvenlik, chek-in, havalimanı personelinin davranışı, terminal servisleri, konfor, alışveriş ve yiyişecek alanları, fiziksel görünüm, havalimanı yönlendiricileri gibi hizmetler tüm gruptaki kaliteli hizmet verilmesi ile alakalıdır.

Gelişim aşamasında giderlerin azaltılması açısından çare arayan birçok tüzel kişilik, araç finansmanının asgari seviyelerde tutulması açısından uzun dönemli araç kiralama hususunu tercih etmektedir. Özel sektör başta olmak üzere üniversite, dernek, vakıf ve turistik kanallar araç kiralama sektörünün temel müşteri skalasını oluşturmaktadır. Sektörün hayat bulmasının ardından belli bir yıl sonra kurumsallaşmış ve profesyonel şirketler ortaya çıkmıştır.

Pazarda yaşanan büyüme ve rekabet ortamındaki artış, sektörün gelişimi ve değişimi için gerekli olan kaynakları iç piyasaya sürüklemiştir. Genelde birebir şekilde gerçekleştirilen kiralama işlemleri gelişen teknoloji ile birlikte sanal ortamda yeni bir kolaylık doğurarak, günümüzde fatura ve benzeri işlemlerini internet üzerinden gerçekleştiren bireylere araç pazarlama ve araç yönlendirme konularında yeni bir fırsat sunmuştur.

Sektörün gelişmesi ile birlikte artan güven ortamı ve tanınırlık, birçok araç kiralama firmasının işbirliği içinde hareket etmesine yol açmıştır. Bu durumda tatlı bir rekabetin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Böylece firmalar tarafından kiralama işlemi esnasında onaylatılan sözleşmelerin de detay ve içeriklerinin farklılaşarak gelişmesine yol açmıştır.

Sektörün içerisinde yer alan hizmet mekanizmaları ile ikame sektörlere yönelik yapılan incelemelerde büyük bir yapının ortaya çıktığı görülmektedir.  Gereksinim duyanlar sözleşmelerde karşılaştıkları şeyleri çok iyi biliyor olmalıdır.  Böylece insanların hem firmalara hem de sektöre karşı olan güveninde artışlar görülmektedir.

.

Whatsapp Telefon