istanbul araç kiralama

Ülkemizde ve dünyada havacılık sektörü geliştikçe havalimanlarına olan insan akımı artmaktadır. Bu da havalimanları için kolay ulaşımı gündeme getirmektedir. Havalimanlarına kolay ulaşımın başında ise araç kiralama yöntemleri gelmektedir. Çünkü planlı ya da plansız ne şekilde olursa olsun bir havalimanına rahat ve huzurlu bir şekilde ulaşmanın adreslerinden birisi araç kiralamadır.

Araç kiralama sistemi büyükşehirlerde daha fazla gelişmiş durumdadır. Özellikle İstanbul gibi mega kentlerde bir yerden başka bir yere ulaşım gerçekten özellikle bilmeyen birisi için çok zordur. Örneğin Atatürk havalimanına gitmek ya da oradan başka yere ulaşmak zor olduğundan bu işleri kolaylaştıracak araç kiralama yöntemleri bulunmaktadır. Sözkonusu yöntemi tercih eden herkes çok mutlu bir şekilde varacağı noktalara ulaşmaktadır.

İnsan ve yük taşıyan havayolu şirketleri teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli gelişim göstermektedir. Yolcu taşımacılığının artması ise insanların kafasında havalimanlarına nasıl ulaşılabilir sorusunu da beraberinde getirmektedir. Bunun çözümü kurumsal firmalardan araç kiralamaktır.

Günümüzde konfor ve hız ile seyahatçiler açısından daha çok tercih edilir duruma gelmiştir. Geçmişten bugüne kadar hava yollarında yaşanan çeşitli sıkıntılar günümüzde artık neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu problemleri sıralamak gerekirse; uçuş iptalleri, gecikmeler, ertelemeler, bagaj kaybı, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazlar gibi istenilmeyen durumlardır. Bunun yanında havalimanlarına ulaşım kaynaklı sorunlar geçmişte çok görülmekteydi. Artık araç kiralamaları gibi bir çok nedenden dolayı bu durum artık olmamaktadır.

Geçmişte yine havayolu taşımacılığı kaynaklı yolcular için maddi ve manevi birçok kayıplar oluyordu. Şimdi neredeyse bunlardan eser kalmamıştır. Artık hem havalimanlarına ulaşmak hem de uçuş yapmak gerçekten çok düzenli hale gelmiştir.

Gelişmiş ülkelerde düzenlenen tüketici hakları kapsamında getirilen düzenlemeler havayolu ile seyahat eden yolcuları da kapsayıcı boyutlarda ele alınmış ve uygulanmaya başlanılmıştır.

Günümüzde havayolları açısından mevzuat düzenlemeleri uluslararası bir boyut almıştır. Örneğin havayolu şirketlerinin sorumlulukları ve yolcu hakları ülkelerin imza attığı anlaşmalarla belirlenir olmuştur.

Bu kapsamda dünyada ilk defa 1929 tarihli Varşova Konvansiyonu 1999 yılına kadar havayolu taşımacılığında uygulama olanağı bulmuştur.

Bu kapsamda imza atan ülkelerin içinde ülkemiz de bulunmaktadır o yüzden Montreal Sözleşmesi havayolu taşımalarında geçerli olan bir antlaşma niteliğine gelmiştir. Avrupa ve ülkemizde havayolu yolcularının haklarını düzenleyen çeşitli mevzuatlar güncelliğini korumaktadır.


Whatsapp Telefon