istanbul 3. havalimanı kredi kartsız araba kiralama

İstanbul’da kredi kartsız araba kiralama faaliyeti ile uzaklar yakın hale getirilmektedir. Böylece her yer stressiz şekilde gezilerek İstanbul’un hiçbir detayı atlanılmamış olmaktadır.

Araba kiralama sistemi, araç kiralayan açısından bir çeşit finansman modelidir. Bu sebeple kiralanacak araç oto için diğer seçeneklerin finansman yöntemleri değerlendirilmelidir. Araç oto kiralama sektörünün araç kiralayan firmalara avantajlarını saptayarak ortaya koymak finansal açıdan faydalı olacaktır.

Araba  kiralama sektöründe firma tanıtımı önemlidir. Çünkü tüm müşteriler ilgili yerlere ulaşabilmek için ya elektronik ortamda internetten ya da tanıdıklar vasıtasıyla araç oto kiralama işine başvurulmaktadır.  

Araba  kiralayan firmalar gelişim aşamasında giderlerin azaltılması açısından çare arayan birçok tüzel kişilik, araç finansmanının asgari seviyelerde tutulması açısından uzun dönemli araç kiralama hususunu tercih etmektedir. Özel sektör başta olmak üzere üniversite, dernek, vakıf ve turistik kanallar araç kiralama sektörünün temel müşteri skalasını oluşturmaktadır.

Araba kiralama sektörünün hayat bulmasının ardından belli bir yıla kadar yapılan çalışmaları ele alan sektörel araştırmalara göre pazarın henüz yüzde 20’lik kısmının doldurulabildiği sonucuna varılmıştır.

Bu oran son iki yılın ilk yarıyılında %76 oranına kadar yükselmiştir. Pazarda yaşanan büyüme ve rekabet ortamındaki artış, sektörün gelişimi ve değişimi için gerekli olan kaynakları iç piyasaya sürüklemiştir.

Genelde birebir şekilde gerçekleştirilen kiralama işlemleri gelişen teknoloji ile birlikte sanal ortamda yeni bir kolaylık doğurarak, günümüzde fatura ve benzeri işlemlerini internet üzerinden gerçekleştiren bireylere araç pazarlama ve araç yönlendirme konularında yeni bir fırsat sunmuştur. Ayrıca kiralama işlemleri de müşteriler tarafından kolaylıkla elektronik ortamlarda yapılabilmektedir. İnternet üzerinden bir çok işlemin yapılıyor olması araç oto kiralama firmalarına da büyük kolaylıklar sunmuştur. Aslında durumu tek taraflı olarak düşünmek doğru değildir. İnternet hem kiralaya veren hem de kiralayan tarafından büyük fırsatlar sunmaktadır.

Araba  kiralama sektörünün gelişmesi ile birlikte artan güven ortamı ve tanınırlık, birçok araç kiralama firmasına artı fırsatlar sunmuştur.  Firmalar rekabetlerini ise genellikle bu yönde kullanarak sağlamaktadır.

Araba kiralama işlemini yapan firmalar tarafından kiralama işlemi esnasında onaylatılan sözleşmelerin de detay ve içeriklerinin farklılaşarak sürekli gelişmektedir.

Whatsapp Telefon